Založ si blog

Zachráni Košice Turizmus košický turizmus?

Tabula prevádzkovaná mestom Košice na Hlavnej 8Na najbližšom rokovaní mestského parlamentu v Košiciach sa majú poslanci zaoberať (ne)založením organizácie Košice Turizmus. Keď som si preštudoval návrh materiálu, tak som si povedal dve veci. Materiál spracoval (podľa mňa) človek, ktorý cestovný ruch pozná asi len teoreticky a nepozná súčastnú skutkovú podstatu v tejto problematike v meste. Košice sa chystajú porodiť obrovského nemotorného mamuta, ktorého životnosť je veľmi nejasná i napriek tomu, že podobné združenie už v meste Košice bolo a stále je založené a  mesto Košice je jeho účastníkom. Tak načo vytvárať daľšie?

Dovoľte úvod z daného materiálu – bod číslo 9:“ Pre koordinovaný rozvoj cestovného ruchu v Meste Košice je nevyhnutné zabezpečenie jeho funkčného riadenia. Prax zo zahraničia ukazuje, že tento je možný účinným partnerstvom podnikateľského a  verejného sektora, za významnej podpory univerzít ako relevantného subjektu zabezpečujúceho inovácie a prenos „skúseností najlepšej praxe“ v prospech posilnenia konkurencieschopnosti podnikateľského sektora. Ak Mesto Košice do roku 2013 má byť jedným z najnavštevovanejších miest Európy v súvislosti so ziskom titulu a tým aj významnej marketingovej značky „Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013“ je nevyhnutné, aby existovala platforma spolupráce podnikateľa a mesta Košice v cestovnom ruchu na území mesta.
Hlavným cieľom založenia klastra cestovného ruchu s pôsobnosťou na území mesta Košice, je,  aby plnil funkciu organizácie destinačného manažmentu. Model vytvárania klastrov, v ktorých na princípe „rovnaký prínos pre všetkých“ sa účinne riešia problémy odvetvia v určitom území je najnovším trendom v oblasti partnerstiev verejného a súkromného sektora. Celý proces riešenia konkrétnych problémov cestovného ruchu v území je akcelerovaný podnikateľským sektorom, ktorý svojimi podnikateľskými aktivitami priamo vytvára ekonomické benefity v danom území (vytvára pracovné miesta, investuje, generuje zdaniteľné príjmy, odvádza dane a poplatky mestu a štátu). Jeho podnikanie s podporu verejného sektora (redistribúciou príjmov generovaných v turizme opätovne do turizmu) stimuluje zvyšovanie konkurencieschopnosti odvetvia cestovného ruchu aj územia súčasne.„

Z tohto materiálu mám pocit, že úradníci nevedia presne čo chcú, a preto navrhujú poslancom vytvoriť niečo obrovské, úžasné, jedinečné, ktoré samo vyrieši všetky problémy a nedostatky v CR v Košiciach. Bude tam pôsobiť okrem iného Výkonný a  marketingový riaditeľ, Projektový manažér, PR koordinátor… A pritom mnohé veci súvisiace s cestovným ruchom by sa dali riešiť jednoducho a postupne. Lebo je jedno, či za stolom, kde sa rozhoduje sedí jeden človek alebo 30, tak ako to chce predkladateľ návrhu. Vždy tá výkonná zložka ostane na pleciach 1-2 ľudí, ktorých mesto Košice zamestnáva aj dnes a to už desiatky rokov.

Ak chcete budovať budúcnosť, musíme vychádzať z minulosti a súčastnosti. Tak sa na tu súčastnosť pozrime bližšie.

V meste Košice sa  oblasťou CR zaoberajú:
A, referát marketingu a cestovného ruchu na MMK
B, Informačné centrum mesta Košice – ICMK vzniklo za primátorovania Rudolfa Schustera ako truczáležitosť z jeho strany. Do dnešného dňa neexistuje uznesenie poslancov o založení ICMK a roky slúži aj na realizovanie obchodných aktivít súkromnej firmy na úkor mesta aj za cenu miliónových finančných strách z mestskej kasy.

C, EHMK 2013 taktiež zamestnáva ľudí okolo problematiky CR
D, V roku 1996 bolo založené združenie Cassoviainfo za účelom pôsobenia v oblasti informatiky a v cestovnom ruchu. Združenie vzniklo z dola, na základe konkrétnych zámerov zakladajúcich členov a nie impulzom z hora. Po nástupe Rudolfa Schustera združenie zmenilo odsadenia a aj obsah a to výrazne k horšiemu z pohľadu cestovného ruchu.

Som toho názoru, že by sa malo práve toto združenie – združenie Cassoviainfo-  naďalej rozvíjať, nakoľko cestovný ruch a informatika sú vzájomne prepojené.

Poslanci do dnešného dňa neprerokovali koncepciu rozvoja CR v meste Košice, ktorá mala byť predložená na rokovanie MZ do konca roka 2008 a to na základe ich uznesenia. Mesto nemá koncepciu a nemá vytýčené priority, ale úradníci poslancom navrhujú vytvorenie združenia ako liek na boľačky v CR, čo ja považujem za scestné a nešťastné.

MMK navrhuje vytvoriť ďaľšie združenie, ktoré má pomôcť v danej oblasti. Je to naozaj potrebné? Nejedná sa opäť o hru na to, že hráme sa že niečo robíme? Niektorí dlhoroční zamestnanci MMK dlhé roky vytvárali priepasť medzi subjektami v CR, selektovali a selektujú subjekty v meste Košice nie podľa kvality ale podľa iných, nepochopiteľných kritérií. A ak aj vznikne združenie Košice Turizmus, tak títo pracovníci MMK budú výkonnou zložkou tohto združenia. Takže MMK bude fungovať postarom.

Príklad:
V roku 2009 vydáva mesto Košice Sprievodcu po meste Košice. Publikácia sa tlačila v Bratislave, mesto ju hradilo z vlastného rozpočtu namiesto toho, aby sa použili eurofondy. V publikácii nenájdete ani zmienku o existencii najmasovejšej akcii v Košiciach, ktorú podľa Košíc začali prevádzkovať mestá Prešov, Liptovský Mikuláš. Jedná sa o Potulky po Košiciach, ktoré sa konajú už 6 rok. V publikácii nájdete rôzne bary, krčmy a podobne, ale kontakt na Mestské informačné centrum Košice tam nie je a to len preto, že je súkromné. A teraz nás ide niekto z MMK presviedčať, že ideme spoločne tvoriť cestovný ruch?

V návrhu sa píše:“ Ak Mesto Košice do roku 2013 má byť jedným z najnavštevovanejších miest Európy v súvislosti so ziskom titulu a tým aj významnej marketingovej značky „Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013“ je nevyhnutné, aby existovala platforma spolupráce podnikateľa a mesta Košice v cestovnom ruchu na území mesta.“

A ako to funguje už niekoľko rokov?
Už niekoľko rokov takáto „platforma spolupráce“ funguje a to v priestoroch ICMK na Hlavnej 59, v ktorých podniká súkromná firma. Mestu neplatí najomné v daných veľkých priestoroch, neplatí za vykurovanie, odpad, vodu…, pracovníci mesta sa taktiež podieľajú na predaji ich tovaru. Daná firma sa mestu za to odvďačí každý rok sumou cca 120 000 Sk (cca 4000 EUR) i napriek tomu, že mesto každý rok na tejto spolupráci stráca vyše miliónovú sumu ročne. Daná firma ponúka bežný tovar ako mnohé iné firmy na Hlavnej, no za diametrálne odlišných finančných podmienok. Prečo? Čo také jedinečné robí daná firma pre mesto Košice? Nič. Prečo mestu Košice nechýbajú desiatky miliónov korún za tie roky „spolupráce“.
Pritom úradníci mesta navrhujú, aby členovia združenia Košice Turizmus platili ročné členské. Na jednej strane mesto daruje peniaze súkromnej firme, či trestuhodne vydáva sprievodcu (viac ako 300 000 Sk) z mestského rozpočtu a nie z eurofondov, a na druhej strane pýta peniaze od podnikateľských subjektov v meste. A to nehovorím o miliónoch vybratých na poplatkoch za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach.

Som toho názoru, že na to, aby sa začali postupne zlepšovať podmienky v meste Košice pre návštevníkov nie je vôbec potrebné nejaké obrovské združenie, ktoré zožerie kopu času a peňazí. Denne možeme sledovať rôzne názory ľudí o tom, čo by sa mohlo v meste vylepšiť. Vážne stačí len zapojiť do toho sedliacky rozum s jedným šikovným pracovníkom na MMK. Alebo ste naozaj presvečený, že masa 50 ľudí za jedným stolom niečo skutočne vyrieši?

A stačí začať s jednoduchými vecami, ktoré vytvoria v očiach návštevníka pozitívnu spomienku na mesto Košice, čo je najlepšou reklamou pre mesto.
1, Za katastrofálny stav považujem dopravné značenia v meste. Šipka CENTRUM je skôr výnimkou ako pravidlom.
2, V centre mesta nenájdete dvojjazyčné dopravné informačné tabuľe.
3, Nenájdete mapu centra mesta. Tá bola roky vyvesená v informačnej tabuli na Hlavnej 8, keď tabuľu prevádzkovalo súkromné MIC Košice. Od kedy tabuľu prevádzkuje mesto Košice, mapu tam nenájdete. Bola tam mapa mesta s vyznačenými hotelmi a kontaktami na ne. Ak prišiel navštevník mesta do centra aj ráno o 03,00 hod. našiel v nej základné informácie vrátane rôznych dôležitých telef.čísiel. Samozrejme, že vo viacerých jazykových mutáciách. Nikomu z mesta ani z ICMK táto mapa nechýbala a nechýba.
4, V meste chýba verejná sprcha, napríklad na železničnej stanici, čo by ocenili zahraniční návšetvníci.
5, Vydávanie sprievodcov po meste Košice štýlom „katalógu realitnej kancelárie“ len vždy s iným obrázkom na obale je dávno neproduktívne. Mesto i napriek tomu takto stavaný materiál stále vydáva už desiatky rokov.
6, Systém a výška parkovného (nie samotné parkovné) škodí cestovnému ruchu.
7,  atď atď…

Keby ľudia z mesta počúvala hlasy z verejnosti, mnohé veci mohli byť dávno zmenené k lepšiemu. Veľa vecí zlyháva na nekomunikácii a združenie toto nevyrieši.
Ak sa mesto Košice rozhodne založiť toto (nepotrebné) združenie, tak by malo zvážiť, či je potrebné naďalej zamestnávať toľko ľudí na cestovný ruch vrátane ľudí v tíme EHMK.
Snáď by toto združenie mohlo byť nahradené diskustným fórom na tému cestovný ruch, lebo aj tak výkonná zložka bude na pleciach ľudí z MMK.

PS: Fotografia v titule: Informačná tabuľa mesta Košice na Hlavnej ulici počas najväčšej medzinárodnej akcii v Košiciach, čiže počas MMM 2009 a to cca 100m od miesta štart-cieľ. Aj takto sa robí reklama mestu Košice.

Prečo mnohé dažďové záhrady považujem za drahé, trošku populistické a nesystémové.

17.10.2020

Dnes je moderné a aj potrebné rozprávať o ochrane životného prostredia, o klimatických problémoch a podobne. Ale aj konať. Všetci vieme, že odvádzanie vody zo striech či ciest do kanálov je zlé riešenie. A ja s tým úplne súhlasím. Ak by sme nemali kanalizáciu, tak dažďová voda, ktorá by spadla, ostala by na danom mieste kde by sa vytvorili mláky a a na [...]

Stalin mal NKVD, Polaček má Referát auditu a kontrolingu (RAK).

24.07.2020

Každá samospráva, čiže obce a mestá sa riadia Zákonom o obecnom zriadení 369/1990, pričom Bratislava a Košice majú ešte vlastné zákony, no základ tvorí 369/1990. Zákon upravuje rozhodovaciu právomoc, výkonnú a aj kontrolnú. Za účelom kontroly majú veľké mestá útvary hlavného kontrolóra, menšie majú hlavného kontrolŕa a tí podliehajú parlamentu [...]

Ukradli FB stránku obce Rudník tí, čo organizujú referendum ?

09.07.2020

Obec Rudník pri Košiciach. V sobotu ju čaká čudné referendum, na ktoré prídu len tých pár, čo im uverili. Ale čo je podstatné je to, že referendum je vrcholom občianskej demokracie, v ktorej môžu občania slobodne a demokraticky vyjadriť svoj názor. Je to o slušnosti, demokracii a práve. Je o slušnosti, demokracii a práve aj to, že títo organizátori referenda urobili to, [...]

covid, testovanie, orava, koronavírus

Prikáže vláda zdravotníkom testovať? Naď nevylúčil ich mobilizáciu

30.10.2020 12:15

Slovensko nie je pripravené na testovanie celej populácie, uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Zlyháva to na počte zdravotníkov. Zmobilizujú ich?

čaputová prezidentka

Podľa prezidentky je cieľ celoplošného testovania nenaplniteľný. Matovič zdravotníkom verí

30.10.2020 11:30, aktualizované: 12:39

Prezidentka zároveň žiada prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania a volá po dobrovoľnosti testovania.

Igor Matovič

Čo hovorí štúdia, pre ktorú lekári vybili Matovičovi poistky?

30.10.2020 11:30

Štúdia, uverejnená v bulletine WHO, že úmrtnosť vírusu COVID-19 je nižšia, než sa pôvodne konštatovalo, rozhádala lekársku komoru a premiéra.

testovanie Orava Bardejov koronavírus

S plošným testovaním pomôže 50 vojenských medikov z Rakúska

30.10.2020 11:00, aktualizované: 11:20

Na Slovensku majú vojenskí medici pôsobiť počas nasledujúcich dvoch víkendov na odberových miestach.