Založ si blog

Stalin mal NKVD, Polaček má Referát auditu a kontrolingu (RAK).

Každá samospráva, čiže obce a mestá sa riadia Zákonom o obecnom zriadení 369/1990, pričom Bratislava a Košice majú ešte vlastné zákony, no základ tvorí 369/1990. Zákon upravuje rozhodovaciu právomoc, výkonnú a aj kontrolnú. Za účelom kontroly majú veľké mestá útvary hlavného kontrolóra, menšie majú hlavného kontrolŕa a tí podliehajú parlamentu (zastupiteľstvu). Nie primátorovi. Výkonnú činnosť zabezpečuje v Košiciach Magistrát mesta Košice (mestský úrad), čo je defacto zbor odborných pracovníkov – úradníkov, ktorý riadi riaditeľ magistrátu. Nie primátor. To isté sa týka aj mestských podnikov.

Ak je niekde nejaký problém, ktorý je potrebné skontrolovať, je na parlamente (mestské zastupiteľstvo), či poverí útvar hlavného kontrolóra (ďalej len ÚHK) vykonaním kontroly, čo sa deje dosť často. Poveriť ho môže parlament. Nie primátor.

Tieto mechanizmy sú podľa mňa nastavené tak, aby oba orgány mesta, čiže primátor a mestské zastupiteľstvo spolu diskutovali, spolu riešili problémy, ale aj rozvoj mesta.

V Košiciach je však situácia iná.
Primátor Polaček po roku stratil podporu mestského zastupiteľstva a bojuje na všetky strany a takmer s každým. Nechápe to takmer nikto, ale je to tak. A na boj sú potrebné zbrane. Akékoľvek zbrane aj so slepými nábojmi. Etika, morálka, slušnosť idú bokom. Preto si primátor Poláček zakladá svoj kontrolný referát pod priamym riadením riaditeľa magistrátu – Referát auditu a kontrolingu (ďalej RAK), aj keď mesto má vlastný ÚHK. Na čelo daného referátu bol dosadený, asi za povolebnú odmenu, krajský šéf SaS Ing. Bc. Juraj Lenhardt, MBA, M.A.

zdroj foto: www.kosice.sk

Aké úlohy má uvedený referát podľa webu mesta Košice ?

a sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c zabezpečuje vykonávanie vnútornej finančnej kontroly,
d spracováva plán vnútornej kontroly a vyhodnocuje jeho plnenie,
e vypracováva záznam o vykonaní kontroly,
f hodnotí dodržiavanie hospodárnosti, zákonnosti, účinnosti, efektívnosti a účelnosti použitia verejných finančných prostriedkov a nakladanie s majetkom a majetkovými právami mesta,
g navrhuje opatrenia a procesy na odstránenie rizík pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta,
h poskytuje poradenstvo pre zamestnancov mesta v súvislosti so zákonom o finančnej kontrole,
i spracováva stanoviská ku kontrolám vykonávaným vonkajším kontrolným orgánom,
j vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačných systémoch,
k pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
l pripravuje odpovede na interpelácie poslancov


Stručne si zopakujme:
sleduje, navrhuje, zabezpečuje, spracováva, vypracováva, navrhuje, poskytuje poradenstvo, spracováva stanoviska, vedie evidenciu, pripravuje podklady, pripravuje odpovede.
Ani slovo o akejkoľvek kontrole druhých strán či podnikov. Iba o vypracovaní ZÁZNAMU z kontroly, ktorú nevedeno kto vykonal alebo „zabezpečuje a vykonávanie VNÚTORNEJ finančnej kontroly (čiže vlastného referátu). Úlohy neskutočne dôležité od EÚ až po písanie odpovedí na interpelácie poslancov. Niečo museli predsa pre daný referátik vymyslieť…


Referát však plní aj iné poslania – plní sny a príkazy p.primátora a to, ako zlikvidovať nepriateľa navzdory všetkým. Čiže na špinavú robotu. Referátik bol preto vyslaný aj na kontroly do DPMK, lebo za každú cenu musí niečo nájsť, aj keď toto nemá v náplni. Na takéto kontroly ma mesto predsa ÚHK. A ak nič nenájdu, prídu do kancelárie generálneho riaditeľa DMPK keď je na dovolenke.


A tak sa pozrieme na odbornosť a výkonnosť daného účelového referátiku na konkrétnom príklade, z ktorého je jasné, že referátik nemá šajnu o základných veciach a ja osobne stále nechápem jeho opodstatnenosť. Keby sa ma dnes niekto opýtal, keby som mohol niekoho z mesta vyhodiť na fleku, bol by to práve šéf tejto úderky, čiže tohto Polačekovho referátiku.


Príklad odbornej nespôsobilosti referátu a ignorovania uznesení poslancov:

Jednu z prvých úloh, ktorú dostal RAK, boli veci okolo znaleckého posudku, vďaka ktorému príde mesto o cca 200 000 eur na základe môjho podnetu. Nemuselo by, keby mesto konalo. Konalo?

Úvod bude veľmi stručný. SMERácky poslanci mestského parlamentu predali firme prepojenej na SMER lukratívny pozemok na Terase za 45 € za štvorák na komerčné využitie a biznis, aj keď cena na trhu sa pohybovala minimálne 150-170 € za meter štvrrcový. Cenu 45 € určil znalec, ktorý za roky 2014-2018 urobil pre mesto pod SMERáckym vedením takmer 80 znaleckých posudkov. Na tomto jednom bolo mesto ukrátené minimálne o 200 000 EUR.

Keďže znalci spadajú pod Ministerstvo spravodlivosti, podal som podnet na dané ministerstvo a to rozhodlo, že znalec pochybil pri znaleckom posudku v 7 veciach. Tvrdím, že jeho rozhodnutím prišlo mesto o minimálne 200 000 eur………….na jednom zlom znaleckom posudku.

Preto mestský parmlament na môj návrh prijal uznesenie, aby mesto PREKONTROLOVALO všetky znalecké posudky daného znalcca za roky 2014-2018 (je to práca pre jedného zamestnanca magistrátu na 1 deň) a ak nájdu niečo podozrivé, aby konali.

A čo urobil tento zbytočný referátik na čele s krajským šéfom SaS?

1, Neskontroloval všetky znalecké posudky, aj keď mestský parlmanet to žiadal.

2, Pán Lenhardt vybral náhodné tri posudky – vybral, no neskontroloval ani tie.

3, Tri posudky poslal do Žiliny na Ústav dopravného inžiniestva (absolútne nechápem prečo?) a nie na Ministerstvo spravodlivosti, pod ktoré spadajú znalci a ktoré ako jediné kontroluje ich znalecké posudky.

4, A dokonca poslancom bolo oznámené, že za tie 3 znalecké posudky bude musieť mesto zaplatiť.

Čiže ak chcete niečo úplne zmariť, tak to urobíte presne tak, ako to urobil zbytočný tento referát. Mesto na jednom posudku prišlo o min. 200 000 eur, no tento znalec ich pre mesto urobil okolo 80…


Koľko urobil pochybných posudkov ?
O koľko penazí sa jedná?
Prečo mesto neskontrovalo všetky posudky ako žiadal košický parmalent, ale ani jeden ?
Prečo pochybné posudky neposlal na Ministertvo spravodlivosti ?
Čaká mesto Košice na premlčaciu dobu, aby nemohlo vymáhať ušlé peniaze?


Zaplatí vedúci referátu tieto ušlé peniaze zo svojho platu ?

Na tomto článku som Vám popísal dve tváre Referát auditu a kontrolingu:
Že slúži na špinavú protizákonnú robotu – viď prepad v DPMK 20.07.2020 a tá druhá, ktorá ukazuje reálnu neschopnosť daného referátu a ignorovanie uznesení košického parlamentu…..so státisícovými škodami.

Košickí developeri nesmú robiť pre mesto urbanistické štúdie.

27.01.2021

Počúvame zo všetkých strán, aké dôležité je chrániť životné prostredie, faunu a flóru. Mesto Košice sa chce uchádzať o titul Zelené mesto Košice, aj keď nikto netuší, čo sa za tým skrýva a či už podalo žiadosť. Ak by chcelo byť mesto Košice naozaj zelené, malo by si hneď v úvode nastaviť „zelené“ procesy fungovania svojich úradov a samosprávy ako celku. [...]

Polovičnú úhradu za nájomné nedostali a nedostanú stovky, možno tisícky podnikateľov.

02.12.2020

Oznam o preplatení polovičku nájmu pre podnikateľov znie krásne. A to je snáď všetko, pre mnohých. Štát tisícky podnikateľov hodil cez palubu a tí nedostali ani cent. A prečo? Podnikateľ podniká v priestoroch, ktoré má prenajaté od prenajímateľa. Štát zatvoril povinne všetky prevádzky a bombasticky oznámil, že podnikateľom preplatí polovicu nájmu, ale… A [...]

Prečo mnohé dažďové záhrady považujem za drahé, trošku populistické a nesystémové.

17.10.2020

Dnes je moderné a aj potrebné rozprávať o ochrane životného prostredia, o klimatických problémoch a podobne. Ale aj konať. Všetci vieme, že odvádzanie vody zo striech či ciest do kanálov je zlé riešenie. A ja s tým úplne súhlasím. Ak by sme nemali kanalizáciu, tak dažďová voda, ktorá by spadla, ostala by na danom mieste kde by sa vytvorili mláky a a na [...]

Trnavská univerzita / TU /

Trnavská univerzita vyhlásila štrajkovú pohotovosť

26.02.2021 14:20

Štrajková pohotovosť je reakciou na pripravovanú novelu vysokoškolského zákona, ktorú akademický senát zásadne odmieta.

Branislav Gröhling

Gröhling zjednotil vysoké školy. Chcú brániť svoje slobody

26.02.2021 14:00

„Žiadnemu ministrovi sa za ostatných tridsať rokov nepodarilo zjednotiť akademickú obec tak ako súčasnému." hovorí dekan Michal Turošík.

Alexej Navaľnyj

Navaľný si odpyká viac než dvojročný trest v trestaneckej kolónii

26.02.2021 13:40

Ruského opozičného aktivistu odsúdili v dvoch procesoch - v prípade ohovárania veterána z druhej svetovej vojny i v rámci odvolacieho konania v kauze Yves Rocher.

NR SR núdzový stav predĺženie

Poslanci odsúhlasili predĺženie núdzového stavu

26.02.2021 11:27, aktualizované: 13:10

Najdôležitejším opatrením naviazaným na núdzový stav je podľa predloženého materiálu zákaz vychádzania.